Производи - слатка линија

Дием-ГП™ - фабрика за производство и преработка на овошје и зеленчук
slatko od zeleni smokvi - Diem-GP
slatko od zreli smokvi - Diem-GP
slakto od zeleni smokvi so orevi - Diem-GP
marmalad od smokvi - Diem-GP
mesan marmalad - Diem-GP
slatko od vishni - Diem-GP
slatko od lubenica - Diem-GP
slatko od tikva - Diem-GP
slakto od jagodi - Diem-GP
dzem od jagodi - Diem-GP
dzem od vishni - Diem-GP
dzem od kajsii - Diem-GP
kompot od drenki - Diem-GP
kompot od vishni - Diem-GP
kompot od slivi - Diem-GP